VISZONOSSÁG NORVÉGIÁVAL: MÓDOSULT A KÜLÖNÖS SZABÁLYOK SZERINTI ÁFA-VISSZATÉRÍTÉS

Norvégiával bővült azon országok köre, ahonnan magyar adóalanyok külön kérelemmel visszaigényelhetik az áfát.

A 2016. évi LXVI. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról megállapítja az áfa-visszatérítésre vonatkozó viszonosság fennállását Magyarország és a Norvég Királyság között. A viszonosság alapján a magyar társaságokat megilleti az áfa-visszatérítési jog a Norvég Királyság területén felszámított áfa vonatkozásában, egyszersmind, a Magyarországon nem letelepedett norvég adóalanyok jogosulttá válnak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény) 244. §-a szerinti áfa-visszatérítésre. Az Áfa-törvény alapján a belföldön nem letelepedett kérelmezőt az adó-visszatéríttetési jog abban az esetben illeti meg, ha a visszatérítési időszakban, azaz a kérelemmel érintett naptári évben a Közösség valamely más tagállamában van gazdasági célú letelepedési helye, ennek hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye, vagy olyan harmadik tagállamában van gazdasági célú letelepedési helye, ennek hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye, mely harmadik állam és Magyarország között viszonosság áll fenn.

A változást megelőzően, az Áfa-törvény 8/A. számú melléklete a 244. § (2) bekezdése b) pontja szerint, ez a viszonosság a Liechtensteini Hercegségre és a Svájci Államszövetségre terjedt ki. A 2016. június 16-tól hatályos módosítás eredményeképpen a Norvég Királyság is bekerült ebbe a körbe. A különös szabályok szerinti áfa-visszatérítést az érintett norvég adóalanyok a 2014. január 1-jén vagy ezt követően teljesített ügyletek tekintetében kérelmezhetik először. Tekintettel arra, hogy a külföldi adóalanyokra vonatkozó áfa-visszatérítési szabályok szerint a 2014. évi beszerzésekkel kapcsolatos visszatérítési kérelmeket egyébként 2015. szeptember 30-áig kellett volna benyújtani, átmeneti rendelkezés szabályozza, hogy a különös visszatérítési szabályok feltételeinek megfelelő norvég adóalanyok a 2014. évre vonatkozó kérelmeiket, kivételesen 2016. szeptember 30-ig nyújthatják be. Ugyanez a határidő érvényes a 2015. naptári évre vonatkozó adóvisszatéríttetési kérelmek benyújtására is, mely időpontig a kérelmeknek az adóhatósághoz be is kell érkezni.

Forrás: http://adozasitanacsadas.hu/hir/545/viszonossag-norvegiaval-modosult-a-kulonos-szabalyok-szerinti-afa-visszaterites