NÉMETORSZÁGI KIKÜLDETÉS – MUNKÁLTATÓK, FIGYELEM!

A munkáltatók németországi kiküldetéssel kapcsolatos kötelezettségei.

A magyar kiküldött munkavállalók számára jó hír, hogy a Németországban 2015. január 1-jén bevezetett, központilag megállapított és törvényben garantált, óránként 8,50 eurós minimálbér, a Minimálbér Bizottság 2016. júniusi döntésének köszönhetően 2017. január 1-jétől óránként 8,84 euróra emelkedik. Továbbra is megmaradnak ugyanakkor a munkaadók és munkavállalók kollektív szerződéseiben szabályozott ágazati minimálbérek, amelyek jellemzően meghaladják az országos minimálbér összegét.

A kiküldött munkavállalókat foglalkoztató magyarországi munkaadók számára ez azonban nemcsak a német minimálbér megfizetésének kötelezettségét, hanem a német minimálbér törvény (Mindestslohngesetz), a munkavállalók kiküldetéséről szóló törvény (Arbeitnehmer-Entsendegesetz), valamint a munkaerőkölcsönzésről szóló törvény (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) egyéb rendelkezéseinek betartását is jelenti. Ezek közül az egyik legfontosabb szerint, a külföldi székhellyel rendelkező, Németországban munkavállalót foglalkoztató munkáltatónak, a német vámhatóság erre a célra rendszeresített, 033035 számú nyomtatványá meghatározott adattartalmú, német nyelvű, írásbeli bejelentést kell tennie, még a tevékenység vagy szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

A bejelentendő adatok köre: 1. a kiküldött munkavállaló családi és utóneve, születési ideje; 2. a munkavégzés kezdete és előrelátható időtartama; 3. a munkavégzés helye, építési beruházásnál az építkezés helyszíne; 4. annak a belföldi helyszínnek a megjelölése, ahol a munkavégzéssel és a munkavállalókkal kapcsolatos dokumentáció megtalálható; 5. a felelősen eljáró személy családi és utóneve, születési ideje és németországi lakcíme; 6. a kiküldött munkavállalaló tevékenységi ágazata; 7. a kézbesítési megbízott(ak) családi és utóneve, születési ideje és németországi lakcíme, amennyiben nem azonos az 5. pontban megjelölt felelősen eljáró személlyel.

A Németországban munkavállalót foglalkoztató munkáltatónak a kiküldetés teljes időtartama alatt biztosítania kell a német szabályozás szerint irányadó munkafeltételeket, különös figyelemmel a minimálbér megfizetési kötelezettségre, a szabadság kiadásának szabályaira, a maximális munkaidőre és a minimális pihenőidőre vonatkozó szabályok betartására, valamint a túlórapótlékok kifizetésére.

Amennyiben a munkáltató a kötelező bejelentést – szándékosan vagy gondatlanul – elmulasztja, helytelenül, nem teljeskörűen, nem az előírt módon vagy nem kellő időben teljesíti, 500.000 euróig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Forrás: adozasitanacsadas.hu