KIHIRDETTÉK A VÁRVA VÁRT EKAER MÓDOSÍTÁST TARTALMAZÓ JOGSZABÁLYT

Megoldódik az augusztus 1-től hatályos EKAER módosítások miatti anomália.

A Magyar Közlöny 2016. október 12-én megjelent 154. számában kihirdetésre került a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes NGM rendeletek módosításáról szóló 38/2016. (X. 12.) NGM rendelet (továbbiakban: módosító rendelet), mely többek között az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015 (II.27.) NGM rendeletet (továbbiakban: EKAER rendelet / rendelet) is módosítja.

Ezzel a módosítással a jogalkotó megszünteti azt az anomáliát, amit az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2016. augusztus 1-től hatályos EKAER rendszerrel kapcsolatos változása okozott.

Az augusztusi módosítások alapján a 3,5 tonna össztömeget meghaladó nem útdíjköteles járművel végzett EKAER rendelet szerinti irányokba történő szállítás EKAER kötelezetté vált, függetlenül a szállított áruk mennyiségétől és értékétől. Ez a szabály komoly problémákat okozott az érintett vállalkozások mindennapi munkája során, valamint jelentősen növelte az adminisztrációs terheiket.

A most hatályba lépett módosítás a rendelet 3. § (1) bekezdésébe az útdíjköteles járművel történő szállítás mellé rendeleti szinten is beemeli az EKAER kötelezettség körébe a 3,5 tonnát meghaladó járművel történő szállítást a meghatározott fuvarozási irányok vonatkozásában, továbbá a 4. § (2) bekezdés (g) pontjába a mentességek köre kibővül, mely szerint nem tartozik az EKAER hatálya alá az „ugyanazon útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek, ha azok együttes bruttó tömege a 2500 kg-ot és azok együttes adó nélküli ellenértéke az 5 millió forintot nem haladja meg”.

Mindezek alapján a 3,5 tonna össztömeget meghaladó nem útdíjköteles járművel történő szállítás esetén akkor kell EKAER számot kérni, ha a szállítás a rendelet 3. § (1) bekezdés a-c) pontjai szerinti viszonylatok valamelyikében történik és az ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére ugyanazon 3,5 tonnát meghaladó össztömegű nem útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállított termékek mennyisége az alábbi határértékek valamelyikét meghaladja:

  • nem kockázatos termék esetén: 2500 kg / 5.000.000 Ft
  • kockázatos termék esetén: 500 kg /1.000.000 Ft

Fentieken túl további módosítás, hogy egyszerűsített adattartalmú bejelentésre jogosult az Uniós Vámkódexről szóló 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38–39. cikkének megfelelő engedéllyel rendelkező gazdálkodó.”, azaz magyarországi szabályozás szerint olyan adóalany, aki AEO engedéllyel rendelkezik.

Ezen szabályok 2016. október 13-án léptek hatályba.

A módosítás 2017- január 1-i hatállyal az EKAER alól mentesített termékek körén belül pontosítja a jövedéki termékek felsorolását is az új jövedéki szabályozásnak megfelelően.

Forrás: adozasitanacsadas.hu