HASZNÁLT SZEMÉLYGÉPKOCSI KÖZÖSSÉGBŐL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÁFA SZABÁLYAI

Kell-e áfát fizetni a vállalkozásnak, aki a közösség más tagállamából szerez be személygépkocsit?

Manapság egyre népszerűbb üzletággá fejlődött a közösség területéről történő használt személygépkocsi behozatala. Sok esetben a vállalkozások saját használatra is külföldről vásárolnak használt személygépkocsit, mivel a választék a hazai kínálatnál sokkal nagyobb, illetve bízva abban, hogy a kiválasztott jármű műszaki állapota jobb a hazai társainál. Az alábbiakban a használt gépjármű behozatalához kapcsolódó áfa szabályokat gyűjtöttük csokorba.

A közösség tagállamából történő használt személygépkocsi beszerzésének forgalmi adó szabályai az ügyletben érintett felek jogállásától, adójogi státuszától függenek.

Ha egy vállalkozás a használt személygépkocsit vásárol közösség területéről, akkor annak beszerzése történhet használtautó kereskedőtől, egyéb adóalanytól, illetve nem adóalany személytől (például magánszemélytől).

  1. Amennyiben egy magyar vállalkozás különbözeti adózás szabályait alkalmazó közösségi adóalanytól (például használtautó kereskedőtől) vásárol személygépkocsit, akkor közösségi termékbeszerzés címén a vállalkozásnak nem keletkezik forgalmi adó bevallásai és befizetési kötelezettsége (Áfa tv. 20. § (1) c) pont).E rendelkezés alkalmazásának feltétele, hogy a külföldi kereskedő nyilatkozzon, hogy az értékesítés során a használt ingóságok értékesítésére vonatkozó különbözeti adózás szabályai szerint állítja ki a számlát a vevő felé (HÉA Irányelv 312-325 cikk).
  2. Amennyiben a személygépkocsit a vállalkozás olyan közösségi adóalanytól vásárolja meg, amely a személygépkocsi értékesítése kapcsán nem a különbözeti adózás szabályai szerint jár el, vagy a vállalkozás nem rendelkezik a különbözeti adózást alkalmazó értékesítő nyilatkozatával, akkor az ügyletre a közösségi termékbeszerezés általános szabályai az irányadóak.Ennek okán magyar vállalkozásnak közösségi termékbeszerzés szabályai szerint áfafizetési kötelezettsége keletkezik. A felszámított adót a beszerző nem helyezheti levonásba. E szabály alól két kivétel van. Egyrészt, ha a vállalkozás a beszerzett személygépkocsit bérbeadás céljából vásárolta, akkor a beszerzés áfája levonásba helyezhető. Másrészt a vállalkozás abban az esetben is levonhatja a felszámított áfát, ha a személygépkocsi beszerzése továbbértékesítés céljából történt. A levonási jog tárgyi feltétele, hogy a beszerző vállalkozás rendelkezésére álljon a vásárlásról kiállított számla.
  3. A vállalkozásnak nem keletkezik közösségen belüli termékbeszerzés címén forgalmi adó fizetési kötelezettsége, ha a személygépkocsit a közösség területéről nem adóalanytól (például magánszemélytől) vásárolja meg. A gépkocsi értékesítés bizonylata az adás-vételi szerződés, mivel ebben az esetben számla kibocsátása nem lehetséges.

A fent leírtak mellett fontos azonban a beszerzőnek megvizsgálni azt is, hogy a megvásárolandó személygépkocsi az áfa fogalomrendszerében nem minősül-e új közlekedési eszköznek. Új közlekedési eszköznek az a gépjármű minősül, amelynek az első forgalomba helyezésétől számított 6 hónap még nem telt el, vagy 6000 kilométert még nem futott a jármű.

Amennyiben a személygépkocsi új közlekedési eszköznek minősül, úgy a beszerzőnek az értékesítő adóalanyiságától függetlenül közösségi termékbeszerzés címén áfafizetési kötelezettsége keletkezik.

 

Forrás: adozasitanacsadas.hu